Co nieco o nas
     Ważna osoba
     C C Z W ??
     W w L
     Wydarzenia
     Akcje 2010-11
     Akcje 2011-12
     Wolontariusze
     Galeria
     Regulamin
     Podst. pojęcia
     Downald
     Dok. prawne
     Publikacje
     Multimedia
     Mater. Promoc.
     Księga gości
     Kontakt



. - Dok. prawne


        Dokumenty Prawne


Poniżej prezentujemy obowiązujące akty prawne z zakresu wolontariatu oraz materiały, które mogą pomóc w prawidłowym ich rozumieniu. Wierzymy, że dla wielu z Was ta swoista "biblioteka prawna" będzie źródłem niezbędnych materiałów i opracowań, pozwalających zgodnie z prawem kształtować zasady współpracy: wolontariusz - organizacja.


+Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
________pełny tekst ustawy



+Ustawa "Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie" - zbiór nowel ustaw, do których odnosi się "ustawa o wolontariacie"
__________pełny tekst ustawy



+Rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej i Sportu, określające warunki angażowania wolontariuszy
w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych,
w tym w poradniach specjalistycznych
_________treść rozporządzenia


+Rozporządzenie wypadkowe - dokument definiujący co to jest wypadek przy pracy, określający zasady i czas sporządzania dokumentacji wypadkowej, 
w tym w odniesieniu do wolontariuszy.
_________treść rozporządzenia


+Rozporządzenie Mnistra Pracy i Polityki Społecznej, określajace warunki angażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
_________treść rozporządzenia



+Karta wypadku - miezbędny dokument, w sytuacji ,
kiedy wolontariusz ulegnie wypadkowi
___________ściągnij formularz


+Porozumienie o wspólpracy z wolontariuszem
_______przykład porozumienia


+"Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami?" -
komentarz do "ustawy o wolontariacie"
________pełny tekst broszury


Dziś strone odwiedziło już 13484 odwiedzający (26337 wejścia)


+Strona jest stworzona przez :
-Agatę Żak
-Anne Urbańczyk

+Strona jest prowadzona przez :
-Agatę Żak

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."
- Matka Teresa z Kalkuty

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"
- Ghandi

"Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym."

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."
- Thomas Jefferson

"Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą - wzjameność."
- Konfucjusz
- Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)

Jeżeli potrafimy patrzeć , to zawsze zauważymy kogoś , kto potrzebuje naszej pomocy ;)


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja